Sunday, January 29, 2017

การเผยแพร่ผ่าน Blog หรือ Google Site

นำเสนอโปรแกรม

คู่มือการใช้โปรแกรม

Setup Project


กำหนดค่า Link Label

การสร้างเมนู ด้วย Menu Strip


กำหนดค่า MaximizeBox

กำหนดค่า False ใน MaximizeBox

ออกแบบโปรแกรม


         ในการออกแบบโปรแกรม นักเรียนสามารถสร้างสรรค์จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ได้ตามวัตถุประสงค์การพัฒนาโปรแกรม

         ตัวอย่างการออกแบบโปรแกรมแปลงผันหน่วยอุณหภูมิ

         โปรแกรมแบบที่ 1 ออกแบบให้ผู้ใช้ระบุเลขอุณหภูมิเซลเซียส และคลิกที่ปุ่มที่ต้องการแปลงผัน
แล้วโปรแกรมจะแสดงผลข้อมูลการแปลงผันหน่วยในรูปแบบกล่องข้อความ
              โปรแกรมแบบที่ 2 ออกแบบให้ผู้ใช้ระบุเลขอุณหภูมิเซลเซียส และคลิกที่ปุ่ม "แปลงผันหน่วย"
โปรแกรมจะแสดงข้อมูลของหน่วยองศาอื่น
         โปรแกรมแบบที่ 3 ออกแบบให้ผู้ใช้ระบุเลขอุณหภูมิใดใดก็ได้ และคลิกที่ปุ่ม ที่ต้องการให้โปรแกรมแปลงผันหน่วย
การเลือกตำแหน่งที่เก็บไฟล์โปรแกรม

นักเรียนสามารถเลือกตำแหน่งที่เก็บไฟล์โปรแกรม

การพัฒนาโปรแกรมด้วยสูตรอย่างสร้างสรรค์      สวัสดีค่ะ การพัฒนาโปรแกรมด้วยสูตรอย่างสร้างสรรค์ใน Blog นี้ เป็นการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาซีชาร์ป (C Sharp : C#) โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio

      ซึ่งเริ่มตามขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ดังนี้

      1. การวิเคราะห์ปัญหา
               โดยวัตถุประสงค์ของโปรแกรม  "แปลงผันหน่วยอุณภูมิ" คือ ผู้ใช้สามารถแปลงหน่วยอุณหภูมิจากองศาเซลเซียส เป็นองศาฟาเรนไฮต์ / องศาโรเมอร์ และเคลวินได้
                ข้อมูลเข้า คือ ผู้ใช้ระบุตัวเลของศาเซลเซียส
                การประมวลผล คือ โปรแกรมนำตัวเลของศาเซลเซียส ไปแปลงผันเป็นอีก 3 หน่วย คือ องศาฟาเรนไฮต์ องศาโรเมอร์ และเคลวิน
                แสดงผล เป็น ตัวเลของศาที่แปลงผันหน่วยเป็น องศาฟาเรนไฮต์ / องศาโรเมอร์ และ เคลวิน

      2. การออกแบบโปรแกรม
                ออกแบบโปรแกรม โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio (C#)

      3. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
                เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#

      4. การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม
                ทดลองรันโปรแกรม และแก้ไขตามข้อผิดพลาดที่ปรากฏ จนสามารถรันโปรแกรมได้

      5. การทำเอกสารประกอบโปรแกรม
                 จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word  และ Microsoft PowerPoint


                 
© โปรแกรมแปลงผันหน่วยอุณหภูมิ | Blogger Template by Enny Law